Jag bryter snart samman. Totalt.

Förstår ingenting av vår svenska regering och deras agerande. Det är så många ord utan innehåll. Löfven blir alltmer luddig, konturlös: Vad vill han? Hur tänker han? Vilken framtid har Sverige? På alla plan???

I dagens DN skriver duktige analytikern Carl Johan von Seth apropå vårändringsbudgeten: “Blicken framåt saknas. – En kamel är en häst som utformats av en kommitté. Det lär den grekisk-brittiske designern Alex Issigonis en gång ha sagt. Svensk finanspolitik år 2019 är också ett besynnerligt djur, med upphovsmän från sex olika partier som fattat beslut, reservat sig mot varandra, enats i skiftande konstellationer och lagt in ändringar i varandras förslag. Det har inte varit lätt att hänga med. Inte heller att förstå resultatet.”

Till hösten kommer en ny budget. Ve oss alla!

Hur i h-e ska alla institutioner, myndigheter, statliga verk, förvirrade medborgare förstå vad som händer med dessa ideliga förändringar i regelverk, antal pengar minus eller plus???

Återigen flyter mitt favoritord från 2004 upp till ytan: Nånannanism. Det är alltid någon annans fel. Någon annan, något annat parti, såg till att det blev så här. INGEN vill ta ansvar. Ingen har någon framförhållning.

Vi lever i Europas mest naiva land. Där dessutom klassklyftorna växer. Där de rikare blir rikare och de fattigare allt fattigare. Där skolor urartar, där knarket flödar som aldrig förr, där ingen vet vilken lag som gäller i fall från fall.

Mitt förslag på nyord 2019: Ingenism. Byt ut regeringen! Utan avgångsvederlag.